Zasady i warunki

Niniejsze warunki obowiązują przy zakupie ze sklepu internetowego www.brimo.sk, prowadzonym przez Hana Szabová STANKY hago., Na podstawie Veľký Lapáš 846 Veľký Lapáš 95104, ID 50195000, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Nitra Transakcja Numer rejestracyjny: 430-48519, email: brimo@brimo.pl, kontakt: Hana Szabová, tel. 0944431230

Warunki są częścią umowy sprzedaży pomiędzy sprzedającym, z jednej strony a kupującym z drugiej strony. Wszystkie stosunki umowne są zawierane zgodnie z prawem Republiki Słowackiej. W przypadku, gdy stroną w stosunkach konsumenckich nieuregulowanych niniejszym Regulamin ustawy. 40/1964 Sb., Kodeks cywilny, ustawa nr. 250/2007 Sb., O ochronie konsumentów, ustawa nr. 102/2014 w sprawie ochrony konsumentów w przypadku sprzedaży towarów lub usług, ustawę. 22/2004 Z.z. handel elektroniczny, wszystkie z późniejszymi zmianami. Jeżeli przedsiębiorca jest stroną relacji nieuregulowanych ustawą warunków biznesowych. 513/1991 Sb. z późniejszymi zmianami.

 

definicje

umowy konsumenckiej jest każdy kontrakt, niezależnie od formy prawnej, zawartej między dostawcą a konsumentem.

Dostawca (sprzedającego) osoba, która przy zawieraniu i realizacji umowy odbywa się w ramach swojej działalności gospodarczej lub innych działań przedsiębiorczych.

Kupujący - konsument oznacza osobę fizyczną lub prawną, która kupuje towary lub usługi wykorzystywane do użytku osobistego lub dla potrzeb członków jego gospodarstwa domowego.

Kupujący - przedsiębiorca jest osobą prawną lub osoba fizyczna - przedsiębiorca, działając w ramach swojej działalności lub zawodu oraz zakupy produktów lub korzysta z usług do celów działalności jego odsprzedawane lub handlu.

Nośnik jest firmą GEIS paczek PL s.r.o - firma kurierska, której przedmiotem działalności jest świadczenie kuriera, transportu, magazynowania i usług dodatkowych.

Zamówienia i umowy kupna

Kupujący wybiera produkt na bazie obecnego przetargu opublikowane na stronie internetowej www.brimo.pl, wybór ten jest potwierdzony przez kliknięcie przycisku "Kup", wypełnia

Formularz zamówienia (e-mail, w przypadku zakupu adresu dostawy towarów), wybiera liczbę produktów (lub określić parametry produktu) i wybierz sposób płatności (gotówka przy odbiorze, gotówka przy odbiorze). Zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego www.brimo.pl wiążące. Po wysłaniu zlecenia kupujący potwierdza aktywną kliki, które są znane i zgadza się z tymi warunkami.

Projekt umowy jest lokalizacja towarów oferowanych na stronie internetowej www.brimo.pl umowa powstaje Składając zamówienie kupujący i otrzymanie zamówienia przez sprzedającego. Przyjęcie sprzedawcy niezwłocznie potwierdzić podany adres e-mail kupującego, tworzenie umowy zakupu, jednak nie ma to wpływu na potwierdzenie. Nabywca musi zapłacić sprzedawcy cenę towaru uzgodnionej w potwierdzeniu zamówienia, w tym kosztów dostawy towarów ( "Cena zakupu") w drodze płatności gotówką w siedzibie sprzedającego, wysyłce za pobraniem w momencie dostawy, lub przelewem na rachunek sprzedającego, w potwierdzeniu rezerwacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny zakupu w przypadku zmian prawnych, zmiany kursu euro i zmian cen przez producentów lub dostawców towarów dodatkowo z powodu błędu technicznego, ludzkiego błędu / system.

Nabywca musi zapłacić sprzedającemu ustalonej ceny zakupu za towar w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia, jednak nie później niż w momencie otrzymania towarów.

Informacje na schodach prowadzących do zawarcia umowy wynikające z tych warunków i kupujący zawsze ma możliwość przed wysłaniem celu sprawdzenia lub naprawy.

Umowa zawierana jest w języku słowackim, chyba udaremniają okoliczności ze strony sprzedawcy lub nabywcy, możliwe jest zawarcie umowy w innym, wzajemnie zrozumiałe, język.

Operator z dostarczonych towarów do nabywcy wszelkie stosowne dokumenty do towarów objętych faktury (dokument podatkowy), jeżeli jest to konieczne. gwarancja (jeśli producent).

Kupujący może anulować zamówienie przez e-mail lub telefonicznie. Może anulować zamówienie w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia. Aby anulować zamówienie musi napisać wniosek do brimo@brimo.pl~~pobj adresowej lub na tel. 0944431230

ceny
Ceny poszczególnych produktów podane są łącznie z podatkiem od wartości dodanej (VAT) w wysokości 20% oraz wszystkich innych podatków. Konsument ma możliwość zaznajomienia się z okresem, w którym sprzedawca jest związany swoją ofertą, w tym cenę.
Ostateczna cena zostanie określona w formularzu zamówienia tuż przed wysłaniem zamówienia jest podana w tym VAT, w końcu wszystkich innych podatków i opłat (pakowanie, opłata pocztowa ...), które konsument musi otrzymać produkt lub usługę zapłacić. Cena ta nie może być jednostronnie zmienione przez sprzedającego.

warunki dostawy
Towary znajdujące się w magazynie jest wysyłany w ciągu 24 godzin. Towary, które nie znajdują się w magazynie jest zawsze naznaczone "w magazynie", aby sprawdzić jego dostępność zapytać email: brimo@brimo.sk~~HEAD=pobj czas dostawy towarów w magazynie, ale jest dostępna do 30 dni w bardzo rzadkich przypadkach może to być uzgodnione i dłuższy czas dostawy.
Towary wysyłane są kurierem GEIS paczek PL s.r.o ..
Dostawa i obsługa jest  45 pl przy odbiorze przesyłki kurierowi.

Warunki płatności
Nabywca płaci cenę zakupu do operatora, albo:
• pobranie (5 pl)
• przelew do: IBAN: SK0283300000002401142519
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX (0 pl)


Kupujący mogą skorzystać z kuponu, po ćwiczenia zapewnia kupującemu odpowiednią zniżką.

Gwarancja, karta gwarancyjna
Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy i rozpoczyna się od przejęcia kupującego. Jeśli jest przekazywanie sprawy, jej opakowanie lub instrukcje dołączone do niego wskazany okres użytkowania, okres gwarancji kończy się przed upływem terminu.
Na życzenie kupującego, sprzedający musi dostarczyć gwarancję na piśmie (gwarancja). Gdzie natura rzeczy pozwala wystarcza zamiast obligacji wystawionych gwarancji dowód zakupu.
Dokument gwarancyjny zawiera oznaczenie sprzedawcy (imię i nazwisko, nazwa firmy lub nazwa sprzedawcy, jego miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności), bezpieczeństwa treści, zakresu i terminów, długość okresu gwarancyjnego oraz danych niezbędnych do stosowania zabezpieczeń. Jeśli karta gwarancyjna nie zawiera wszystkich elementów, to nie powoduje utratę gwarancji.
Deklaracja na karcie gwarancyjnej wystawionej na rzecz nabywcy lub sprzedawcy reklamy mogą stanowić gwarancji przekraczających zakres ustawowych gwarancji, warunków i zakresu niniejszej gwarancji jest warunkiem, ze sprzedającym gwarancją.
Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia. Prawo do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej i wygasa:
a) braku kompletnego sprzętu wraz z akcesoriami,
b) w przypadku braku powiadomienia widocznych wad przy odbiorze towaru,
c) Po upływie terminu gwarancji towarów
d) nieprofesjonalne i niewłaściwego obchodzenia się lub brak opieki dla towarów
e) uszkodzenia mechaniczne towaru spowodowane przez kupującego,
 
Zgodność z umową
Rzecz sprzedawane należy składać lub ustawodawstwo przewiduje jakości, ilości lub wagi ciszy i być wolne od wad, w szczególności muszą spełniać obowiązujące normy techniczne. Jeśli jest to konieczne, aby utrzymać rzeczy przy użyciu specjalnych zasad, zwłaszcza jeśli używasz postępować zgodnie z instrukcją lub zmodyfikowane standardu technicznego, sprzedawca musi poinformować kupującego z nimi, chyba że chodzi o powszechnie znanych zasad. Jeśli sprzedający nie spełni tego obowiązku, nabywca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania, które powstały z niego.

Zgodność z umową
Rzecz sprzedawane należy składać lub ustawodawstwo przewiduje jakości, ilości lub wagi ciszy i być wolne od wad, w szczególności muszą spełniać obowiązujące normy techniczne. Jeśli jest to konieczne, aby utrzymać rzeczy przy użyciu specjalnych zasad, zwłaszcza jeśli używasz postępować zgodnie z instrukcją lub zmodyfikowane standardu technicznego, sprzedawca musi poinformować kupującego z nimi, chyba że chodzi o powszechnie znanych zasad. Jeśli sprzedający nie spełni tego obowiązku, nabywca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania, które powstały z niego.
 
Zbędne zamówione przesyłki

1. Sprzedawca jest uprawniony do odszkodowania (zgodnie z ust. § 420 i nast. Kc), w wysokości rzeczywistych kosztów nieudanych próbach dostarczyć zamówienie w przypadku, gdy Kupujący zamówił towar nestornoval odpowiednio. nie z Traktatem, a przewoźnik nie przyjąłby go lub zadzwoń do sprzedawcy po wyborach, jeśli odbiór osobisty towaru nie podjęła wyznaczonym terminie do odbioru. Takie postępowanie, kupujący naruszyło swój obowiązek, o którym mowa w art. X punkt 2 litera a), na podstawie której nabywca jest zobowiązany do przyjęcia zamówionych towarów.
2. Sprzedający ma również prawo, aby nie korzystać z prawa do odszkodowania lub do wykonywania tego prawa tylko w części.
 
Otrzymanie towarów
Kupujący ma prawo do sprawdzenia integralności pojemnika lub przesyłka nie wykazują wyraźne oznaki pogorszenia. W przypadku uszkodzenia należy dokonać zapisu / raport o szkody z przedstawicielem kuriera; Na podstawie tej kopii protokołów dostarczonych do kupującego sprzedawca może następnie odmówić przyjęcia towarów dostarczonych z wadą, a następnie do reklamacji niezgodności ze sprzedającym. Jeżeli kupujący wykryje korupcji lub innych nieprawidłowości, w celu otrzymania przesyłki, niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą. W przeciwnym wypadku, który twierdzi, że zgłoszone wady udzielenia go tylko wtedy, gdy można udowodnić, że towar miał wady w momencie otrzymania.
Jeśli przesyłka jest uszkodzona, kupujący i towary nie są bardziej z wysyłką protokół firmy (Geis).
 
Skargi i jego zastosowanie
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady sprzedanej rzeczy po otrzymaniu przez kupującego.
Jeżeli usterka może zostać usunięta, kupujący ma prawo do wolności, terminowo i prawidłowo usunięte. Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie usunięte wady. Kupujący mogą zamiast usuwania usterek wymaga zmiany przedmiotu lub jeśli wada dotyczy tylko rzeczy, wymiany elementów, jeśli drużyna nie prowadzi do nieuzasadnionych kosztów dla sprzedawcy w cenie towaru lub nasilenia wady. Sprzedawca zawsze może zamiast usuwania wad należy wymienić wadliwą rzecz dla zarzutu, jeśli kupujący nie powoduje poważne problemy.
Jeżeli usterka nie może zostać usunięta, a które uniemożliwia sprawa może być odpowiednio stosowany jako rzecz bez wady, kupujący ma prawo do wymiany rzeczy lub mieć prawo do odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują kupującemu, chociaż w przypadku demontowanych wad, ale jeśli nabywca nie jest dla powtórnego wystąpienia wady po naprawie lub ze względu na większą liczbę wad rzeczy właściwie należnego. W przypadku innych nieusuwalnych wad, kupujący ma prawo do rozsądnego zniżki od ceny rzeczy.

Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego ustalenia sposobu reklamacji, w skomplikowanych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych od daty roszczenia, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy złożona ocena techniczna stanu produktu lub usługi, w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Po określeniu sposobu Jak wyposażyć roszczenia od razu, w odpowiednich przypadkach, reklamacja może być wyposażony w późniejszym terminie; Skarga nie powinna trwać dłużej niż 30 dni od daty złożenia wniosku. Po upływie terminu zapłaty roszczenia, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy lub prawo do wymiany produktu na nowy produkt. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie skargi i wystawia je na konsumenta. Ale nie później wydane oraz dowód zapłaty roszczenia.
 
Czas od stosowania praw z odpowiedzialności za wady aż do zakończenia postępowania reklamacyjnego (złożenia poprawionego artykułu, napisanego monit o pobranie transakcja lub uzasadnioną odmowę) jest w okresie gwarancyjnym. W przypadku wymiany na nowe rzeczy, rozpoczyna się nowy okres gwarancji jej otrzymania.
Aplikacja twierdzi, że konsumenci w ciągu pierwszych 12 miesięcy od daty zakupu, sprzedawca może rozstrzygać skargi odrzuceni jedynie na podstawie pisemnego profesjonalnego osądu; niezależnie od wyniku oceny eksperta nie może żądać od konsumenta na pokrycie kosztów ekspertyzy i innych kosztów związanych z opinii eksperta.

Aplikacja twierdzi konsumentom 12 miesięcy od daty zakupu, gdy odrzucił, sprzedający jest zobowiązany do udowodnienia skargi do wskazania konsumenta może wysłać produkt do profesjonalnego osądu. Jeśli produkt jest wysyłany do wiedzy wyznaczonej osoby, koszty oceny ekspertów i innych związanych z tym wydatków rozsądnie poniesione ponoszone przez sprzedającego, niezależnie od wyroku ekspertów wynik. Jeśli ocena eksperta konsumentów pokazuje odpowiedzialności sprzedającego za wady, reklamacja może zostać ponownie zastosowane. Podczas dokonywania oceny technicznej w okresie gwarancyjnym zostaje zawieszona. Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu konsumenta w terminie 14 dni od daty złożenia żądania zwrotu wszelkich kosztów poniesionych na ekspertyzy, a także wszelkie koszty związane racjonalnie poniesione. Ponownie złożona reklamacja nie może zostać odrzucona.
Sprzedawca jest zobowiązany do potwierdzenia złożenia reklamacji dostarczanej konsumentowi natychmiast, jeśli nie może natychmiast wydać certyfikatu, musi być dostarczone bez zbędnej zwłoki, najpóźniej wraz z dowodem zapłaty roszczenia; potwierdzenie złożenia skargi nie może być wydana, jeżeli konsument ma możliwość wykazania skargi w inny sposób.
W przypadku reklamacji konsument informuje sprzedawcy o wniosku za pośrednictwem poczty e-mail (w celu osiągnięcia jak najszybciej skargi) i wysłać towary pakowane w opakowania zgodnego przewozu wraz z opisem wady oraz kopią dowodu zakupu (lub gwarancji, został wydany) dla sprzedającego:
Hana Szabová STANKY HAGO.
Veľký Lapáš 846
95104 Veľký Lapáš
e-mail: brimo@brimo.pl
Telefon: 0944431230
Kupujący ma prawo do zwrotu koniecznych wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem praw z tytułu odpowiedzialności za wady.
Chyba że konsument nie jest zadowolony ze sposobu sprzedawca reagować na skargi lub, jeżeli uzna, że ​​sprzedający naruszył jego prawa, może on skontaktować się ze sprzedawcą, aby zażądać działań naprawczych. Jeśli wnioski sprzedawca dla korekcyjnych lub negatywnych odpowiedzi odpowiedzieć w ciągu 30 dni od daty wyjazdu, konsument ma prawo do wniesienia alternatywnego rozwiązania ich sporu zgodnie z § 12 ustawy nr. 391/2015 Sb. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającej i uzupełniającej niektórych ustaw. Właściwy organ sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich ze sprzedawcami Hana Szabová STANKY hago. w [Słowacka Inspekcja Handlowa / Urząd Network Industries / Urząd regulacji łączności elektronicznej i usług pocztowych] lub innego właściwego podmiotu uprawnionego prawny wpisany na listę podmiotów ADR
Inspektorat SOI w regionie Nitra
Staničná 9, P. O. Box 49A, 950 50 Nitra 1
Departament Nadzoru
tel. no. 037/7720 001, 037/7720 034
e-mail: nr@soi.sk, prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista jest dostępna na http://www.mhsr.sk); konsument ma prawo wyboru, które z tych przedmiotów ADR konsumentów, aby włączyć. Konsument może, po złożeniu wniosku o wydanie alternatywnego rozwiązania ich sporu do wykorzystania platformy rozwiązywania sporów on-line, dostępnego na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/

wycofanie

1. Jeżeli sprzedawca nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy nabycia sellout, niedostępności towarów lub producenta, importera lub dostawcy towarów uzgodnione w umowie, aby przerwać produkcję lub przeprowadzenie takich istotnych zmian, które uniemożliwiły realizację wszystkich zobowiązań sprzedawcy wynikających z zakupu umowy lub z powodu siły wyższej lub jeżeli po dokonaniu wszelkich starań, które mogłyby być nim uzasadniona prośba jest w stanie dostarczyć towar do klienta w terminie określonym tych warunków lub w cenie, która jest określona w zamówieniu, sprzedawca zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie powiadomić podczas gdy kupujący jest zobowiązany zapewnić wykonanie zastępczej nabywcy lub możliwość dla kupującego do odstąpienia od umowy kupna (anulowanie zamówienia). Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z przyczyn określonych w niniejszej części tych skarg i warunków sprzedaży, sprzedający musi przekazać kupującemu już zapłacił kaucję za towar, jak uzgodniono w umowie zakupu w ciągu 14 dni od daty powiadomienia o wycofaniu, przelewem na rachunek wskazany przez kupującego ,
2. Konsument dokonuje się na podstawie ustawy nr. 102/2014 Sb. w sprawie ochrony konsumentów w przypadku sprzedaży towarów lub usług na podstawie umowy zawartej na odległość lub umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy oraz o zmianie niektórych ustaw (zwana dalej "Ustawą"), zgodnie z § 7, a następnie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych dni od daty otrzymania towaru. Jeżeli umowa sprzedaży jest dostawa towaru, konsument ma prawo do odstąpienia od umowy oraz dostawę towarów.
3. Konsument jest zobowiązany, jeśli prawo chce użyć, pisemne odstąpienie od umowy osobiście najpóźniej ostatniego dnia określonego okresu, adres kontaktowy sprzedawcy lub rezygnacja przekazany do urzędu pocztowego, nie później niż w dniu zamknięcia na adres, który jest wymieniony na liście kontaktów. Konsument jest wymagane w ogłoszeniu o wycofaniu przesłać lub dostarczyć osobiście do jej przedmiotu, który zrezygnował wraz z całą dokumentacją - np. oryginał faktury, tutoriale i inne dokumenty, w odniesieniu do towarów, które zostały dostarczone wraz z towarami, ale nie później niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy (§ 10 ust. 1 ustawy). Zachęcamy kupujących do sporządzone na własny użytek kopię faktury, a towary są przekazywane i zarejestrowany jako przesyłki wartościowe. Odstąpienie od umowy kupujący musi dostarczyć pisemną sposób wszelkie wątpliwości co do odstąpienia od umowy lub w formie minut na innym trwałym nośniku informacji lub za pomocą formularza załączonego do nr. Jednym z tych warunków biznesowych i skarg.
4. Odstąpienie od umowy przez przepuszczenie punkt tych warunków biznesowych i skarg musi zawierać informacje wymagane w formularzu odstąpienia od umowy sprzedaży załączonym nr. 1 z tych skarg i warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności identyfikacji nabywcy, numer zamówienia oraz datę i dokładną specyfikację towarów, sposób, w którym sprzedawca ma do zwrotu otrzymanej zapłaty, szczególnie numeru konta i / lub adres do korespondencji kupującego.
5. Nie wysyłamy towaru za pobraniem, towary te nie będą przyjmowane.
6. Operator e-sklepu zwróci uwagę na towary / usługi, łącznie z kosztami transportu w rozumieniu tego przepisu. § 9 ods. 3) Ustawa nr. 102/2014 Z.z. jak również udowodnione koszty poniesione na ich zakup w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, ale nie zwróci pieniędzy, zanim on dostarczony towar lub konsument wykazuje wysłania towaru, który nie jest w przypadku, gdy sprzedawca zaproponował odbioru towaru ma sám.Spotrebiteľ powoływać się na prawo do odstąpienia od zwrotu kosztów najtańszego dotychczasowego sposobu funkcjonowania usług oferowanych przez sprzedającego
7. Prawo odstąpienia od umowy nie stosuje się do towarów i usług, zgodnie z § 7 ust. 6 pkt. od a) do l) ustawy nr. 102/2014. Z.z. za przedmiot:
 - Sprzedaż towarów wyprodukowanych według specyficznych wymagań konsumenta, niestandardowe zamówienia lub towary przeznaczone dla jednego konkretnego konsumenta
8. Konsument ponosi żadnej wartości zmniejszył się, co było spowodowane jego zastosowania poza to, co jest konieczne do ustalenia, funkcjonalność i właściwości towaru.

Polityka prywatności

1. Strony zgadzają się, że kupujący w przypadku, gdy dana osoba jest zobowiązana do powiadomienia sprzedawcy w kolejności ich nazwisko, adres zamieszkania, w tym kod pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.
2. Strony zgadzają się, że nabywca, w przypadku gdy podmiot prawny jest zobowiązany do powiadomienia sprzedawcy w celu jego nazwa, adres, wraz z kodem pocztowym, numer identyfikacyjny, numer telefonu i adres e-mail.

3. Kupujący może w każdym czasie przeglądu i zmienić dane osobowe dostarczone po zalogowaniu się na stronie internetowej e-commerce w sekcji "Logowanie".

4. Sprzedający informuje nabywcę, że zgodnie z przepisem. § 10 ust. 3 pkt. b) ustawy nr. 122/2013 Z.z. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami ( "Znoot") sprzedawca jako operator jest w trakcie zawierania umowy kupna na przetwarzanie danych osobowych nabywcy, bez jego zgody, jak dana osoba, ponieważ przetwarzanie danych osobowych przez nabywcę zostanie przeprowadzona przez sprzedającego na relacje przed zawarciem umowy z kupującym i kupującego przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży, która działa jako nabywca jednej ze stron.

5. Kupujący mogą wybrać pole wyboru przed wysłaniem zlecenia do wyrażenia zgody na podstawie przepisu. § 11 ust. 1 ustawy, że sprzedający i utrzymać przetwarzanych danych osobowych, w szczególności tych wymienionych powyżej i / lub są niezbędne dla sprzedającego dotyczące przesyłania informacji o nowościach, zniżkach i promocjach do towarów i przetwarzają je we wszystkich swoich systemów informatycznych dotyczące przekazywania informacji o nowych produktach i promocjach, rabatach do towarów.

6. Sprzedawca zgadza się, że dane osobowe kupującego i obróbce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej.

7. Sprzedający oświadcza, że, zgodnie z ust. § 6 ods. 2 czcionki. c) Znoot dane osobowe uzyskane wyłącznie do celów określonych w tych warunkach gospodarczych i skarg.

8. Sprzedawca oświadcza, że, zgodnie z ust. § 6 ods. 2 czcionki. e) Znoot będzie gromadzić dane osobowe do celów innych niż określone tych warunków biznesowych i skarg oddzielnie i upewnić się, że dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w sposób, który odpowiada w celu, dla którego zostały zebrane, oraz że nie będzie gromadzić dane osobowe uzyskano dla innych celów.
9. Kupujący wyraża zgodę sprzedawcę na mocy sekcji 5 niniejszych skarg i warunków umów na czas określony, aby spełnić cel przetwarzania danych osobowych nabywcy. Sprzedający na spełnienie celów przetwarzania niezwłocznie zapewnić zniszczenie danych osobowych nabywcy. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez kupującego można wycofać w dowolnym momencie w formie pisemnej. Zezwolenie wygasa w ciągu jednego miesiąca od otrzymania zgody Odwoławczej kupującego na rzecz sprzedającego.

10. Kupujący będą przed wysłaniem zlecenia o sprawdzenie pola przed wysłaniem zamówienia potwierdzający, że sprzedawca to wystarczające, jasny i niewątpliwy sposób, powiedział:
a) jego dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 1. skargi te zawodowe i warunki
b) dane identyfikacyjne osoby trzecie, które jest firmą, która dostarczy zamówionego towaru do kupującego tak, że dane te są wymienione w akceptacji,
c) cel przetwarzania danych osobowych, która jest niniejsza umowa między sprzedającym a kupującym,
d) że będzie przetwarzać dane osobowe kupującego w nazwie zakresu, stałego adresu, włącznie z kodem pocztowym, numer telefonu i adres e-mail, jeżeli nabywca jest osobą fizyczną, a do tego stopnia, nazwa firmy, adres, w tym kod pocztowy, numer identyfikacyjny, numer telefonu i adres e-mail, jeżeli nabywca jest osobą prawną,
e) wymagane dane osobowe, kupujący zobowiązany jest do zapewnienia,

11. Sprzedający oświadcza, że ​​będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z dobrymi obyczajami i będzie działać w sposób, który nie Znoot lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich nie do obejścia. Sprzedawca oświadcza, że ​​zgoda osoby, której dane nie będą egzekwować, ani warunkowa z groźbą odrzucenia umownych relacji, usług, towarów lub obowiązek sprzedającego.

12. Kupujący ma prawo, na pisemny wniosek wymagać, aby sprzedawca:


a) potwierdzenia, czy dotyczące go dane osobowe są przetwarzane,
b) cel przetwarzania danych osobowych
c) powszechnie zrozumiałej formie o przetwarzaniu ich danych osobowych w systemie informatycznym i jego status w zakresie:
     i) określenie sprzedawcy i przedstawiciela sprzedającego, jeżeli został powołany,
     ii) dane identyfikacyjne pośrednika; Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli sprzedawca w celu uzyskania danych osobowych nie postąpić zgodnie z § 8 Znoot,
d) powszechnie zrozumiałej formie dokładnych informacji o źródle, z którego ma swoją przetwarzania danych osobowych,
e) ogólnie zrozumiałej formie amortyzacji danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu,
f) dodatkowe informacje, które w świetle wszystkich okoliczności i warunków przetwarzania danych osobowych niezbędnych dla nabywcy do zagwarantowania praw i słusznych interesów w określonym zakresie
     i) doradztwo w zakresie dobrowolności lub dostarczenia żądanych danych osobowych; jeżeli sprzedawca uzyskuje dane osobowe nabywcy za zgodą kupującego zgodnie z § 11 Znoot zawiadomić jego też czas na zgodę, a jeżeli obowiązek kupującego dostarczenie wyników danych osobowych z bezpośrednio wiążące prawnie wiążącego aktu Unii Europejskiej, międzynarodowej wiążącej Słowację Traktatu lub z prawem sprzedawca powiadamia nabywcy podstawy prawnej, że nakłada ten obowiązek i informują ją o konsekwencjach odmowy podania danych osobowych,
     ii) informacje na temat osób trzecich, jeśli oczekuje się, lub że ich dane osobowe zostaną dostarczone.
     iii) zakres beneficjentów, jeśli oczekuje się, lub że ich dane osobowe będą

udostępnione;
     iv) został opublikowany, jeśli dane osobowe mają być ujawnione,
     w) krajach trzeciego, oczekuje się, i jest oczywiste, że w tych krajach przeprowadzenie transferu danych osobowych
g) korekty nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu,
h) niszczenia jego danych osobowych, jeżeli spełnienie celów ich przetwarzania; jeżeli przedmiotem oficjalnych dokumentów zawierających dane osobowe mogą żądać zwrotu pieniędzy,
i) niszczenie jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu w przypadku naruszenia Znoot lub innych obowiązujących przepisów prawa, SR.

13. Kupujący w ramach wolnego pisemny wniosek sprzedawcy ma prawo do sprzeciwu wobec:
a) przetwarzanie jego danych osobowych, co oznacza, że ​​są lub będą przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego bez jego zgody i poprosić ich dyspozycji,
b) wykorzystanie danych osobowych zawartych w § 10 ust. 3 pkt. d) dla celów marketingu bezpośredniego w systemie pocztowym lub
c) dostarczanie danych osobowych, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt. d) dla celów marketingu bezpośredniego.

14. Kupujący w ramach wolnego pisemny wniosek sprzedawcy, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach, zgodnie z § 10 ust. 3 pkt. a), e), f) lub g) Znoot mówiąc uzasadnione powody lub przedstawiając dowody na naruszenie jego praw i uzasadnionych interesów, które są lub mogą być w konkretnym przypadku takiego przetwarzania danych osobowych jest uszkodzona; O ile nie uniemożliwiają względy prawne i zostanie stwierdzone, że sprzeciw jest uprawniony do kupującego, sprzedający jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych, które kupujący twierdził, bez zbędnej zwłoki, bloku i zniszczonych, jak tylko pozwalają na to okoliczności.

15. Nabywca na pisemny wniosek osobiście lub, jeśli sprawa jest pilna, ma też prawo do wyrażenia sprzeciwu w dowolnym momencie sprzedawcy i sprzedawcy odmawiają poddania się decyzji, które miałyby konsekwencje prawne dla niego znaczący wpływ, jeśli zostanie podjęta decyzja wyłącznie na podstawie automatycznego przetwarzania jej danych osobowych. Kupujący ma prawo zwrócić się do sprzedawcy o ponowne zbadanie orzeczenia wydanego w sposób odmienny niż automatycznego przetwarzania, natomiast sprzedający jest zobowiązany do spełnienia żądania kupującego, tak, że decydującą rolę w zakresie przeglądu decyzji będzie miał osobę upoważnioną; na temat badań i wyników sprzedawcy poinformuje kupującego w terminie zgodnie z ust. 9.18. Regulaminu. Kupujący nie mają tego prawa tylko wtedy, gdy jest to przewidziane przez specjalne prawa, które są regulowane przez środki w celu zapewnienia uzasadnionych interesów kupującego, lub jeżeli w ramach stosunków przed zawarciem umowy lub w trakcie istnienia stosunku umownego sprzedawca wydał decyzję, która spełnia wymagania kupującego, albo jeżeli sprzedawca w ramach Traktat, przyjąć inne odpowiednie środki w celu zapewnienia, że ​​w uzasadnionym interesie kupującego.

16. Jeżeli nabywca skorzysta z prawa na piśmie i treści wniosku, że korzysta ze swojego prawa, wniosek uznaje się za złożony w ramach tej ustawy; wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu dostarczone do nabywcy na piśmie w ciągu trzech dni od daty wysyłki.

17. Kupujący podejrzewa, że ​​jego dane osobowe są przetwarzane bez zezwolenia może złożyć urząd anons ma prywatności. Jeżeli kupujący nie posiada zdolności prawnej w całości, ich prawa mogą być wykonywane przez jego przedstawiciela ustawowego.

18. Sprzedający jest zobowiązany do wykonania wniosku na piśmie do nabywcy na podstawie niniejszego artykułu. Te warunki handlowe i skargi, odpowiednio. spełnienia wymagań kupującego przez Znoot i pisanie go najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku lub żądania.

19. Ograniczenie praw nabywcy na podstawie § 28 pkt. 2 Znoot Sprzedawca niezwłocznie powiadamia zainteresowaną osobę i urząd ma prywatności.

20. Sprzedawca informuje nabywcę, zgodnie z ust. § 15. 1 pkt. e) sekcje 3 i 4 Znoot przetwarzanie danych osobowych nabywcy, uznaje się, że dane osobowe nabywcy zostaną dostarczone i udostępnione do następujących osób trzecich, odpowiednio. Krąg odbiorców:
Nazwa firmy: Geis działki SK Ltd. Numer rejestracyjny firmy: 46489592, siedziba Trňanská 6, 960 01 Zvolen
21. Systemy informacyjne, e-commerce sprzedawca jest zarejestrowana zgodnie z ustawą nr. 122/2013 Sb. o ochronie danych osobowych. 

Organ nadzoru
Kontrola wypełniania zobowiązań sprzedawcy wobec konsumenta, Słowacką Inspekcję Handlu, a konkretnie dział:
Inspektorat SOI w regionie Nitra
Staničná 9, P. O. Box 49A, 950 50 Nitra 1
Departament Nadzoru
tel. no. 037/7720 001, 037/7720 034
e-mail: nr@soi.sk,
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi
 
przepisy końcowe
Te warunki mają zastosowanie jak podano na stronie internetowej www.brimo.sk datę wysyłając zamówienie kupującego, który je akceptuje bezwarunkowo, co również potwierdza aktywne po kliknięciu na potwierdzeniu rezerwacji.
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków. Na zamkniętych zleceń nie jest objęte warunkami obowiązującymi w momencie zakupu.
Te warunki i wchodzi w życie z dniem 01. 03. 2017
 
Terminy te zostały omówione stowarzyszenie obywatelskie
SOS - Ochrony Konsumentów (www.ochrana-spotrebitela.sk)
który jest również operatorem strony www.obchodne-podmienky.sk.
Potwierdza to certyfikowany logo i SOS.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków, można skontaktować się z info@obchodne-podmienky.sk~~dobj SOS.

Załącznik. 1
Formularz odstąpienia od umowy
(Wypełnić i odesłać ten formularz tylko wtedy, gdy chce odstąpić od umowy)
Do:
Hana Szabová STANKY HAGO., W oparciu Veľký Lapáš 846 Veľký Lapáš 95104,
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Powiatowym Urzędzie Nitra Nitra
Transakcja Numer rejestracyjny: 430-48519
ID: 50195000,
VAT: SK1121316911
e-mail: brimo@brimo.pl,
Osoba kontaktowa: Hana Szabová, tel. 0944431230
Niniejszym udzielam / My (*), prześwity / odległości (*) ze sprzedaży następujących towarów / umowy o świadczenie usług (*): ..............
Zamówione / odebranych (*) ..............
Nazwa odbiorcy / konsumentów (*) ...............
Adres konsumenta / konsumentów (*) ..............
Podpis konsumenta / konsumentów (*) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej) ..........................
Data ..................
(*) Niepotrzebne skreślić.