Warunki sprzedaży

Postanowienia ogólne

Adres na przesyłki listowe (nie dotyczy paczek). 

EXPANDECO - BRIMO

ul. Stalowa 17/23 

41-506 Chorzów

Reklamacje przesyłane są na adres rozliczeniowy. Zobacz poniżej.


Niniejsze warunki dotyczą zakupów w sklepie internetowym www.brimo.pl, który jest operatorem Hana Szabova .,

email: brimo@brimo.pl,  nr.tel.: +48 739566161


Siedziba pod adresem 
Lermontovova 911/381105 Bratislava, IČ: 50195000, zarejestrowana w Urzędzie Powiatowym w Bratislava

Warunki są częścią umowy sprzedaży pomiędzy sprzedającym, z jednej strony a kupującym z drugiej strony. Wszystkie stosunki umowne są zawierane zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej .Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

 

Definicje

umowa konsumencka jest to każda umowa, niezależnie od formy prawnej, zawartej między dostawcą a konsumentem.

Dostawca (sprzedający) osoba, która przy zawieraniu i realizacji umowy odbywa się w ramach swojej działalności gospodarczej lub innych działań przedsiębiorczych.

Kupujący - konsument oznacza osobę fizyczną lub prawną, która kupuje towary lub usługi wykorzystywane do użytku osobistego lub dla potrzeb członków jego gospodarstwa domowego.

Kupujący - przedsiębiorca jest osobą prawną lub osoba fizyczna - przedsiębiorca, działając w ramach swojej działalności lub zawodu oraz zakupy produktów lub korzysta z usług do celów działalności jego odsprzedawane lub handlu.

Dostawca jest to firma DPD - firma kurierska, której przedmiotem działalności jest świadczenie usług kurierskich, transportu, magazynowania i usług dodatkowych.

Zamówienia i umowy kupna

Kupujący wybiera produkt opublikowany na stronie internetowej www.brimo.pl, wybór ten jest potwierdzony przez kliknięcie przycisku "Kup", trzeba wypełnić

formularz zamówienia (e-mail, w przypadku zakupu adresu dostawy towarów), wybrać liczbę produktów (lub określić parametry produktu) i wybrać sposób płatności (za potwierdzeniem, gotówka przy odbiorze). Zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego www.brimo.pl są wiążące. Po wysłaniu zlecenia kupujący potwierdza kliknięciem, że się zapoznał i zgadza się z tymi warunkami sprzedaży.

Propozycja zawarcia umowy jest umieszczenie towarów oferowanych na stronie internetowej www.brimo.pl umowa powstaje podczas odesłania zamówienia przez kupującego a przyjęciem zamówienia przez sprzedającego. Przyjęcie zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na podany adres e-mail kupującego, to potwierdzenie nie ma wpływu na zawartą umowę. Nabywca musi zapłacić sprzedawcy cenę towaru uzgodnioną w potwierdzeniu zamówienia, w tym kosztów dostawy towarów ( dalej "cena sprzedaży") w drodze płatności gotówką w siedzibie sprzedającego, wysyłce za pobraniem w momencie dostawy, lub przelewem na rachunek sprzedającego, w potwierdzeniu zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny zakupu w przypadku zmian prawnych, zmiany kursu euro i zmian cen przez producentów lub dostawców towarów dodatkowo z powodu błędu technicznego, ludzkiego błędu / system.

Nabywca musi zapłacić sprzedającemu ustaloną cenę za towar w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia, jednak nie później niż w momencie otrzymania towaru.

Informacja na temat poszczególnych kroków zawarcia umowy wynika z tych warunków sprzedaży a kupujący zawsze ma możliwość przed wysłaniem zamówienia celu sprawdzenia lub naprawy.

Umowa zawierana jest w języku polskim, jak nie zabraniają temu okoliczności ze strony sprzedawcy lub nabywcy, możliwe jest zawarcie umowy w innym, wzajemnie zrozumiałym języku.

Sprzedający razem z towarem przekaże nabywcy wszelkie stosowne dokumenty: fakture, gwarancje (jeśli producent udziela taki dokument).

Cena

Ceny poszczególnych produktów zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% oraz wszystkie inne podatki. Konsument ma możliwość zapoznania się z okresem związanym na zwrot pieniędzy przez sprzedawce.

Cena końcowa jest podana w formularzu zamówienia tuż przed wysłaniem zamówienia, zawiera podatek VAT oraz inne podatki i opłaty (opakowanie, opłata pocztowa ...), które konsument musi zapłacić, aby otrzymać produkt lub usługę. Cena ta nie może zostać jednostronnie zmieniona przez sprzedającego.


Warunki dostarczenia

Towar z magazynu wysyłamy najpóźniej w ciągu 24 godzin. Towary, których nie ma w magazynie, są zawsze oznaczone napisem "NIE MA NA MAGAZYNIE". Dostępność towaru można sprawdzić, pytając e-mailem: brimo@brimo.pl Czas dostawy towarów, których nie ma na stanie, ale są dostępne, to maksymalnie 30 dni w bardzo rzadkich przypadkach można uzgodnić dłuższy czas dostawy.

Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

Koszt przesyłki i opakowania wynosi 60 zł przy dostawie kurierem.


Warunki płatności

Kupujący płaci cenę zakupu sprzedającemu:

  • płatność gotówką przy odbiorze (4 zł)
  • przelewem bankowym na konto: numer konta: 59 1020 1390 0000 6002 0716 5170
  • SWIFT: BPKOPLPW ( 0 zł)

W przypadku zamówienia towarów robionych na wymiar pod indywidualne zamówienie sprzedawca wymaga wpłaty 50% zaliczki z całej sumy zamówienia (nadruk namiotowy). Sprzedawca wymaga wpłaty z góry pozostałej ceny zamówienia przed wysłaniem towaru. W przypadku zapotrzebowania kupującego na pilną produkcję (tj. Czas dostawy krótszy niż 2 tygodnie), sprzedawca wymaga przedpłaty w wysokości 100% całkowitej ceny zamówienia przy niestandardowym zamówieniu. Częścią zamówienia w sklepie internetowym jest zobowiązanie kupującego do zapłaty ceny sprzedającemu za zamówiony towar. Kupujący może skorzystać z kuponu rabatowego, którego zastosowanie zapewni kupującemu odpowiednią zniżkę.


Gwarancja, karta gwarancyjna


Sprzedający dostarcza kupującemu wraz z towarem wszelkie stosowne dokumenty dotyczące towaru, tj .: Fakturę, która służy jako dowód dostawy. (faktura, nota kredytowa, faktura zaliczkowa). Nie wystawiamy duplikatów faktur. 


Sprzedawca udziela gwarancji na wszystkie dostarczone towary, która wynosi 24 miesiące dla osób fizycznych. Namioty składane BRIMO objęte są 60 miesięczną gwarancją.Początek terminu rozpoczyna się w dniu odebrania towaru przez kupującego. Jeżeli towar można podzielić na kilka części, klient jest zobowiązany do przesłania tylko części wadliwej. 


Sprzedawca odpowiada za wady, które wystąpią na sprzedanym towarze w okresie gwarancyjnym, spowodowane wadą materiałową, błędem funkcjonalnym lub wady powstałe podczas produkcji, montażu. Faktura (służy również jako karta gwarancyjna)


Gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych nieprawidłową obsługą, niewłaściwą obsługą, użytkowaniem lub montażem sprzecznym z instrukcją obsługi, wyładowaniami elektrostatycznymi lub wadami spowodowanymi nadmiernym zużyciem mechanicznym. Gwarancja nie obejmuje również szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, klęskami żywiołowymi, gwałtownymi uszkodzeniami, warunkami atmosferycznymi lub eksploatacją w ekstremalnych i nietypowych warunkach. Nie gwarantujemy, że Twój namiot nie zostanie mechanicznie uszkodzony przez wiatr przy każdej prędkości wiatru. Uszkodzenia mogą wystąpić z powodu niewystarczającego zakotwienia lub niekorzystnych warunków atmosferycznych. Nie zalecamy pozostawiania namiotu bez nadzoru, w przeciwnym razie użytkownik jest narażony na uszkodzenia mechaniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi. Nie zalecamy używania namiotu jako stałego zadaszenia. Ze stałym dachem trudno jest mieć namiot pod nadzorem i reagować na wahania pogody. Żywotność materiałów jest odpowiednio skracana, jeśli używasz namiotu jako stałego, a nie krótkotrwałego dachu, na którym został wykonany.


Gwarancja wygasa w przypadku nieuprawnionej ingerencji w towar przez osobę, która nie została wyraźnie upoważniona przez sprzedawcę lub producenta towaru do dokonania interwencji lub przez osobę obsługującą towar. W przypadku niedostarczenia kompletnego wyposażenia do towaru nie ma możliwości wszczęcia procedury reklamacyjnej.


Reklamacje załatwione zostaną przesłane kupującemu usługą transportową lub będą przechowywane. Przy odbiorze towaru od firmy kurierskiej lub z odbioru osobistego zalecamy kupującemu zgłosić uszkodzenie opakowania kurierowi przy odbiorze i napisać formularz potwierdzający przyjęcie towaru z rezerwacją. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru, które nie były oczywiste przy odbiorze przesyłki, zalecamy zgłaszać niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki. Roszczenia z tytułu późniejszych wad takiego uszkodzonego towaru będzie mógł dochodzić klientowi tylko wtedy, gdy udowodni, że reklamowane wady towar posiadał już w momencie odbioru od przewoźnika. Jeśli masz uszkodzony towar, niezwłocznie nas o tym poinformuj przez ten  formularz. Towar pakujemy w wysokiej jakości pudła z elementami zabezpieczającymi i przed wysyłką towar jest poddawany kontroli oraz posiadamy kamerę rejestrującą od opakowania po dostarczenie towaru kurierowi. Nawet wszystkie środki nie zapobiegną uszkodzeniu towaru, jeśli towar zostanie wyrzucony na ziemię. Postaramy się jak najszybciej rozwiązać problem na Twoją korzyść.


Warunek bezpłatnego korzystania z części zamiennych do konstrukcji w okresie 5-letniej przedłużonej gwarancji.

Nieodpłatne dostarczenie części zamiennych do konstrukcji nie ma zastosowania, jeżeli jest to uznana reklamacja. Nie potrzebujesz darmowych części konstrukcyjnych do przyjęcia reklamacji. Każdemu klientowi, który udowodni, że zakupił u nas namiot niecałe 12 miesiące temu przysługuje gratisowa część konstrukcji namiotu. Części konstrukcji namiotu bezpłatne ograniczone są wartością części. Części o wartości 40 zł są bezpłatne po spełnieniu przez klienta 12-miesięcznego terminu.

Części, które przekraczają wartość 40zł z VAT są naliczane.

Warunki otrzymania części zamiennych i serwisu konstrukcji BRIMO® bezpłatnie przez pierwszy rok po zakupie.

Prawo na darmowe części konstrukcji, bezwzględu na to jak uszkodzenie powstało, przysługuje każdemu klientówi który udowodni że namiot zakupiony u nas odebrał w czasie nie dłuższym jak 12 miesięcy od daty złożenia zamówienia na cześci konstrukcji. 

Ilość darmowych części zamiennych konstrukcji jest również ograniczona wartością części.

Części o wartości do 45 zł (model: super stal i ekskluzywna stal) 70 zł (model super aluminium, ekskluzywne aluminium, premium aluminium) są bezpłatne dla klienta po dotrzymaniu 12-miesięcznego okresu. Części powyżej 45zł/ 70 zł są naliczane, a rabat jest odliczany, jeśli spełnione są powyższe warunki.

Procedura zgłoszenia darmowych części zamiennych do konstrukcji o wartości do 45zł/ 70 zł 

Pytanie o części konstrukcji realizujemy za pośrednictwem formularza tutaj.

Cennik poszczególnych części na zapytanie przed zakupem lub przed wysłaniem zapytania o części konstrukcji na e-mail: brimo@brimo.pl

Przekazanie darmowych części zamiennych do konstrukcji nie ma zastosowania, jeżeli jest to uznana reklamacja. W przypadku uznanej reklamacji klient nie potrzebuje bezpłatnie części zamiennych do konstrukcji, ponieważ naprawę ponosimy na własny koszt.

Namiot nie jest przeznaczony jako dach stały!

Kolor części zamiennej może różnić się od koloru konstrukcji.


Zgodność z umową kupna

Przedmiot sprzedany musi mieć wymaganą lub przewidzianą prawem jakość, ilość, wymiar lub wagę oraz być wolny od wad, w szczególności odpowiadać obowiązującym normom technicznym. Jeżeli przy korzystaniu z przedmiotu zachodzi potrzeba zachowania szczególnych zasad, w szczególności używania regulowanego instrukcją lub normami technicznymi, sprzedawca ma obowiązek zapoznać kupującego z nimi, chyba że zasady są powszechnie znane. Jeżeli sprzedawca nie wywiąże się z tego obowiązku, jest on zobowiązany do zrekompensowania kupującemu powstałej szkody.

 

Nieodebranie zamówionej przesyłki

1. Sprzedającemu przysługuje odszkodowanie (zgodnie z postanowieniami § 420 i nast. Kodeksu Cywilnego) w wysokości rzeczywistych kosztów za podjęcie nieudanej próby dostawy zamówienia, jeżeli kupujący zamówił towar,a nie anulował lub nie odstąpił od umowy i jednocześnie nie odebrał towaru od przewoźnika lub na żądanie sprzedawcy w przypadku wyboru odbioru osobistego nie odebrał towaru w wyznaczonym terminie . Tym działaniem kupujący naruszył obowiązek określony w art. X pkt 2. litera a), zgodnie z którym kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionego towaru. 

2. Sprzedawca ma również prawo nie skorzystać z prawa do odszkodowania za szkody lub skorzystać z tego prawa tylko w części. 

 

Przyjęcie towaru

Kupujący jest uprawniony do sprawdzenia opakowania, aby upewnić się, że przesyłka nie nosi widocznych śladów uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zalecamy spisanie protokołu / protokołu szkody z przedstawicielem kuriera; Na podstawie takiego protokołu dostarczonego sprzedawcy, kupujący może następnie odmówić przyjęcia dostarczonego towaru z wadą, a następnie zgłosić do sprzedawcy reklamację z tytułu wad towaru. Jeżeli kupujący stwierdzi uszkodzenie lub inne nieprawidłowości dopiero po odebraniu przesyłki, jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu ze sprzedawcą. Jeśli tego nie uczyni, przysługują mu roszczenia z tytułu reklamowanych wad tylko wtedy, gdy udowodni, że towar miał już te wady w momencie odbioru.

 

Reklamacje i ich stosowanie

Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy sprzedanej w momencie odbioru jej przez kupującego.

Jeśli jest to wada, którą można usunąć, kupujący ma prawo do nieodpłatnego usunięcia jej w odpowiednim czasie i we właściwy sposób. Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia wady. Kupujący może zamiast usunięcia wady żądać wymiany rzeczy albo, jeżeli wada dotyczy tylko części rzeczy, wymiany części, jeżeli sprzedawca nie poniesie niewspółmiernych kosztów z uwagi na cenę towaru lub stopień wady. Zamiast usunięcia wady sprzedawca zawsze może wymienić wadliwy przedmiot na idealny, o ile nie powoduje to poważnych trudności dla kupującego.

Jeśli jest to wada, ktorą nie można usunąć  a która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie rzeczy jako rzeczy bez wad, kupującemu przysługuje prawo do wymiany rzeczy lub prawo odstąpienia od umowy. Takie same uprawnienia przysługują kupującemu w przypadku wady dającej się naprawić, ale gdy kupujący nie może z rzeczy prawidłowo korzystać z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W przypadku innych nieodwracalnych wad kupującemu przysługuje rozsądna zniżka z ceny przedmiotu.

 

Sprzedawca zobowiązany jest do ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach nie później niż 3 dni robocze od daty reklamacji, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna produktu lub usługi, nie później niż 30 dni od daty reklamacji. Po ustaleniu sposobu załatwienia reklamacji reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może zostać załatwiona później; jednakże załatwienie reklamacji nie może trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji..

Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie reklamacji i przekaże ją konsumentowi. Najpóźniej jednak wyda ją wraz z dokumentem dotyczącym załatwienia reklamacji.

Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Reklamowany przedmiot musi być czysty i kompletny. Wysłanie bardzo brudnego i higienicznie wadliwego towaru może skutkować odrzuceniem reklamacji. W takim przypadku sprzedawca odeśle towar na adres kupującego. Kupującemu nie przysługuje odszkodowanie za wysyłkę w przypadku towaru zanieczyszczonego / wadliwego higienicznie (w szczególności pleśni, która powstaje w przypadku nieprzestrzegania instrukcji konserwacji).
 

Okres od skorzystania z prawa odpowiedzialności za wady do zakończenia procedury reklamacyjnej (dostarczenie naprawionego produktu, pisemne wezwanie do przejęcia świadczenia lub jego uzasadnione odrzucenie) nie wlicza się do okresu gwarancji. Jeżeli przedmiot zostanie wymieniony na nowy, nowy okres gwarancji zaczyna biec od jego otrzymania.

Składając reklamację konsumentowi w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zakupu, sprzedawca może rozpatrzyć reklamację poprzez odrzucenie tylko na podstawie pisemnej profesjonalnej oceny; Niezależnie od wyniku ekspertyzy konsument może nie być zobowiązany do pokrycia kosztów ekspertyzy lub innych kosztów związanych z kontrolą.

Składając reklamację po upływie 12 miesięcy od zakupu, gdy sprzedawca ją odrzucił, sprzedawca jest obowiązany wskazać w dokumencie rozpatrywania reklamacji, do kogo konsument może przesłać towar do profesjonalnej oceny. W przypadku przesłania towaru do ekspertyzy wskazanej osobie, koszty ekspertyzy, a także wszelkie inne związane z nią celowo poniesione koszty, niezależnie od wyniku ekspertyzy, ponosi sprzedawca. Jeżeli Konsument udowodni w profesjonalnej ocenie odpowiedzialność sprzedawcy za wadę, może ponownie złożyć reklamację Okres gwarancji nie płynie podczas wykonywania ekspertyzy.. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi w terminie 14 dni od dnia ponownego rozpatrzenia reklamacji wszystkich kosztów poniesionych za ekspertyze, a także celowo poniesionych kosztów z tym związanych. Ponownie złożone wnioski nie mogą zostać odrzucone.

Sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie doręczyć konsumentowi potwierdzenie reklamacji, jeżeli niezwłoczne doręczenie potwierdzenia nie jest możliwe, musi je doręczyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wraz z dowodem reklamacji; potwierdzenie reklamacji nie musi być dostarczane, jeżeli konsument ma możliwość udowodnienia reklamacji w inny sposób.

W przypadku reklamacji konsument informuje sprzedawcę o reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (w celu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji), listu lub innego trwałego nośnika, na którym zostanie doręczony oraz odsyła towar zapakowany w opakowanie nadające się do transportu wraz z opis wady oraz kopię dowodu zakupu (lub karty gwarancyjnej, jeśli została wydana) na adres sprzedawcy:

Hana Szabová.

Lermontovova 911/3

81105 Bratislava

email: brimo@brimo.pl

telefon: 739566161

Kupującemu przysługuje zwrot niezbędnych kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem praw z tytułu odpowiedzialności za wady.

Jeżeli konsument nie jest usatysfakcjonowany sposobem, w jaki sprzedawca załatwił jego reklamację lub uważa, że ​​sprzedawca naruszył jego prawa, ma możliwość zwrócenia się do sprzedawcy o zadośćuczynienie. Jeżeli sprzedawca udzieli negatywnej odpowiedzi na żądanie zadośćuczynienia lub nie ustosunkuje się do niego w terminie 30 dni od dnia jego wysłania, konsument ma prawo złożyć wniosek o zainicjowanie alternatywnego rozwiązania jego sporu na zasadach określonych w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich oraz zmian w niektórych przepisach. Podmiot właściwy do alternatywnego rozwiązywania sporów konsumenckich ze sprzedawcą Hana Szabová. to [Urząd Ochrony konkurencji i Konsumentów] lub inny właściwy upoważniony podmiot prawny zarejestrowany na liście podmiotów ADR

Odstąpienie od umowy

1. Jeśli sprzedawca nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z umowy kupna z powodu sprzedaży zapasów, niedostępności towaru lub jeśli producent, importer lub dostawca towarów uzgodniony w umowie kupna zaprzestał produkcji lub dokonał poważnych zmian, które spowodowały niemożliwe wykonanie przez sprzedającego zobowiązań wynikających z umowy kupna-sprzedaży lub z powodu siły wyższej lub jeśli, nawet przy wszelkich uzasadnionych staraniach, nie jest w stanie dostarczyć towaru klientowi w terminie określonym w niniejszych warunkach oraz warunki sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania kupującego i jednocześnie zaoferowania kupującemu zamiany lub możliwości odstąpienia od umowy kupna (anulowanie zamówienia). W przypadku, gdy kupujący odstąpi od umowy kupna z przyczyn podanych w tym punkcie niniejszej reklamacji i warunków handlowych, sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu kupującemu wpłaconego zadatku za towar uzgodniony w umowie kupna w ciągu 14 dni od powiadomienie o odstąpieniu przelewem na konto wskazane przez kupującego./p>

2. Zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług na podstawie umowy zawieranej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy oraz o zmianie niektórych przepisów prawa (dalej „Ustawa”), prawo do odstąpienia od zawarcie umowy kupna w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Jeżeli przedmiotem umowy kupna jest dostawa towaru, konsument ma prawo odstąpić od umowy przed dostarczeniem towaru.

3. Jeżeli konsument chce skorzystać z tego prawa, jest obowiązany dostarczyć pisemne odstąpienie (pocztą elektroniczną, listownie lub w formie zapisu na innym trwałym nośniku) od umowy kupna nie później niż w ostatnim dniu wskazanyn terminie na adres kontaktowy sprzedawcy lub wysłać odstąpienie pocztą nie później niż ostatniego dnia tego terminu na adres wskazany w kontaktach. Konsument po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy ma obowiązek wysłać lub dostarczyć osobiście przedmiot umowy, od której odstąpi, wraz z wszelką dokumentacją - np. oryginał faktury, instrukcji i innej dokumentacji dotyczącej towaru, która została mu dostarczona wraz z towarem, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zalecamy kupującym wykonanie kopii faktury na własne potrzeby i przesłanie towaru listem poleconym oraz jako przesyłkę ubezpieczoną. Odstąpienie od umowy musi zostać dokonane przez kupującego w formie pisemnej w sposób nie budzący wątpliwości co do możliwości odstąpienia od umowy lub w formie zapisu na innym trwałym nośniku lub za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr. 1 z niniejszych warunków handlowych i warunków reklamacji.

4. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z zapisami niniejszych warunków handlowych i reklamacji musi zawierać informacje wymagane w formularzu odstąpienia od umowy kupna, który stanowi załącznik nr. 1 niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych, w szczególności identyfikacja kupującego, numer i termin zamówienia, dokładna specyfikacja towaru, sposób zwrotu przez sprzedającego otrzymanego świadczenia, w szczególności numer konta i / lub adres pocztowy kupującego.

5. Nie wysyłaj towaru do nas za pobraniem, taki towar nie zostanie przyjęty.

6. Operator sklepu internetowego zwraca opłacone świadczenie za towar / usługę, w tym koszty transportu, a także koszty ewidentnie poniesione w celu zamówienia towaru w ciągu 14 dni od dnia doręczenia odstąpienie od umowy, ale nie musi zwrócić pieniędzy przed dostarczeniem towaru lub konsument nie udowodni wysyłki, nie dotyczy jeżeli sprzedawca sam zaproponował, że sam odbierze towar. prawo do zwrotu kosztów za najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę w ramach wykonywania prawa odstąpienia od umowy

.7 Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów i usług, których przedmiotem są:

 - - sprzedaż towarów wykonanych zgodnie z określonymi wymaganiami konsumenta, towarów wykonanych na zamówienie lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru spowodowane jego używaniem, wykraczające poza konieczny do stwierdzenia funkcjonalności i cech towaru. Zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów konsument to: osoba fizyczna, która zawierając i wykonując umowę konsumencką nie prowadzi działalności gospodarczej, zatrudnienia lub oferty pracy. Konsument nie jest więc firmą, jest osobą fizyczną - niebędącą przedsiębiorcą. Po dostarczeniu towaru konsument ma możliwość przetestowania jego funkcjonalności, jednak nie może z niego korzystać, jeżeli odstąpi od umowy. W celu ustalenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru konsument powinien obchodzić się z towarem i sprawdzać go tylko w taki sposób, na jaki jest to dozwolone w sklepie stacjonarnym, w przeciwnym razie może to być towar, który nie był testowany, ale używany. Kupujący jest zobowiązany do obchodzenia się z towarem i sprawdzania go z należytą starannością w okresie odstąpienia od umowy. Viac o tomto zdrojovom texteNa získanie ďalších informácií o preklade sa vyžaduje zdrojový text     

Prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny 

Prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny powstaje tylko wtedy,  gdy konsument nabył towar poprzez: 

  • umowa na odległość (umowa między sprzedawcą a konsumentem uzgodniona i zawarta wyłącznie za pomocą jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności sprzedawcy i konsumenta, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej, telefonu, faksu, listu lub katalogu ofert ),  
  • umowa zawarta poza lokalem sprzedawcy (umowy zawierane pomiędzy sprzedawcą a konsumentem zawierane przy jednoczesnej fizycznej obecności sprzedawcy i konsumenta w miejscu innym niż siedziba sprzedawcy; Umowy zawierane przez konsumenta ze sprzedawcą w miejscu innym niż Lokal sprzedawcy; Umowy zawierane pod adresem w lokalu sprzedawcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość niezwłocznie po indywidualnym i osobistym skontaktowaniu się z konsumentem w miejscu innym niż siedziba sprzedawcy lub poza umową zawartą w trakcie lub w związku ze sprzedażą)..

Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy ze sprzedawcą w formie papierowej lub w formie zapisu na innym trwałym nośniku; jeżeli umowa została zawarta ustnie, do skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia wystarczy jasno sformułowane oświadczenie konsumenta o chęci odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy udostępnionego mu przez sprzedawcę. Może to uczynić w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.

Po otrzymaniu zawiadomienia o odstąpieniu od umowy sprzedawca jest obowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, zwrócić konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności wynikające z umowy lub w związku z tym, w tym transport, dostawa i przesyłka pocztowa oraz inne koszty i opłaty. Z drugiej strony, konsument musi zwrócić towar lub przekazać go sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. 

Koszt odesłania towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od jego otrzymania ponosi konsument.

Ostrzeżenie: 
Żaden przepis prawny nie daje konsumentowi prawa do bezzasadnego zwrotu towaru zakupionego w tzw sklepie stacjonarnym. Kupując towar w sklepie stacjonarnym, klient może wymienić towar w ciągu 14 dni, nie zwracając go bez podania przyczyny. Prawo do nieracjonalnego zwrotu lub wymiany towarów nie jest prawnie egzekwowalne.
   
Zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów to konsument: osoba fizyczna, która zawierając i wykonując umowę konsumencką nie prowadzi działalności gospodarczej, zatrudnienia lub Oferty pracy. Konsument nie jest więc firmą, jest osobą fizyczną - niebędącą przedsiębiorcą.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ochrona danych kontaktowych


1.  Umawiające się strony ustaliły, że kupujący, jeżeli jest osobą fizyczną, zobowiązany jest do podania sprzedawcy w kolejności podania swojego imienia i nazwiska, adresu stałego zamieszkania, w tym kodu pocztowego, numeru telefonu i adresu e-mail.

2. Umawiające się strony ustaliły, że kupujący, jeżeli jest osobą prawną, jest zobowiązany do podania w zamówieniu sprzedającego nazwy firmy, adresu siedziby, w tym kodu pocztowego, numeru identyfikacyjnego, numeru telefonu i adresu e-mail .

3. Kupujący może w każdej chwili sprawdzić i zmienić podane dane osobowe po zalogowaniu się w serwisie e-commerce w sekcji „Logowanie.

4. Sprzedawca informuje kupującego, że w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw ze zmianami sprzedawca jako operator będzie przetwarzał dane osobowe kupującego w procesie zawierania umowy kupna bez jego zgody jako osoby, której dane dotyczą, jako dane osobowe kupującego będą stanowiły relacje przedumowne z kupującym, a przetwarzanie danych osobowych kupującego jest niezbędne do wykonania umowy kupna, w której kupujący występuje jako jedna ze stron..

5. Kupujący może poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed wysłaniem zamówienia wyrazić zgodę że sprzedawca przetwarza i przechowuje jego dane osobowe, w szczególności te wymienione powyżej i / lub które są niezbędne w działalności sprzedawcy do przesyłania informacji o nowościach, rabatach i promocjach na oferowane towary oraz przetwarzaniu ich w wszystkie swoje systemy informacyjne, dotyczące przesyłania informacji o nowościach, rabatach i promocjach na oferowane towary.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania i usuwania danych osobowych kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Sprzedawca oświadcza, że ​​zgodnie z prawem będzie gromadzić dane osobowe wyłącznie w celu określonym w niniejszych warunkach handlowych i warunkach reklamacji..

8. Sprzedawca oświadcza, że ​​zgodnie z prawem będzie gromadzić dane osobowe w celach innych niż określone w niniejszym regulaminie oraz zapewnia, że ​​dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w sposób odpowiadający celowi, w jakim zostały zebrane i nie będą łączone z danymi osobowymi. dane pozyskane do innych celów..
9. Kupujący wyraża zgodę na to aby sprzedawca na podstawie pkt 5 niniejszych warunków handlowych na czas określony do czasu spełnienia celu przetwarzania danych osobowych kupującego. Sprzedawca niezwłocznie zapewni likwidację danych osobowych kupującego w związku z wypełnieniem celu przetwarzania. Kupujący może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na piśmie. Zgoda wygasa w ciągu 1 miesiąca od doręczenia sprzedającemu cofnięcia zgody przez kupującego.

10. Przed wysłaniem zamówienia kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie poprzez zaznaczenie pola przed wysłaniem zamówienia, że ​​sprzedawca poinformował go w sposób wystarczający i zrozumiały:


a) swoje dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 1. niniejsze warunki handlowe i warunki reklamacji,,
b) dane identyfikacyjne osoby trzeciej będącej firmą, która dostarcza zamówiony towar kupującemu, tak aby te dane były podane w akceptacji,
c) cel przetwarzania danych osobowych, którym jest zawarcie umowy kupna pomiędzy sprzedawcą a kupującym,
d) że będzie przetwarzał dane osobowe kupującego w zakresie imienia i nazwiska, adresu stałego zamieszkania w tym kod pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail, jeżeli kupujący jest osobą fizyczną oraz w zakresie firmy, siedziby adres wraz z kodem pocztowym, numerem identyfikacyjnym, numerem telefonu i adresem e-mail, jeśli kupujący jest osobą prawną
e) że kupujący jest zobowiązany do podania wymaganych danych osobowych,


11. Sprzedawca oświadcza, że ​​będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z dobrymi obyczajami i będzie działał w sposób, który nie będzie sprzeczny z ustawą o ochronie danych osobowych lub innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ani nie będzie ich obchodził. Sprzedawca oświadcza, że ​​nie będzie egzekwował ani nie uzależniał zgody osoby zainteresowanej grożąc odrzuceniem stosunku umownego, usługi, towaru lub zobowiązania nałożonego na sprzedającego.


12. Na pisemne żądanie kupujący ma prawo zażądać od sprzedawcy:


a) potwierdzenie, czy przetwarzane są jego dane osobowe,
b) cel przetwarzania danych osobowych,
c) w ogólnie zrozumiałej formie informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych w systemie informatycznym oraz o jego statusie w zakresie::
     i) dane identyfikacyjne sprzedawcy i przedstawiciela sprzedawcy, jeśli został wyznaczony,
     ii) dane identyfikacyjne pośrednika; nie dotyczy to sytuacji, gdy sprzedawca nie postępuje zgodnie w pozyskiwaniu danych osobowych,
d) w ogólnie zrozumiałej formie, dokładne informacje o źródle, z którego pozyskał dane osobowe do przetwarzania,,
e) kopię danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, w ogólnie zrozumiałej formie,,
f) dodatkowe informacje, które ze względu na wszelkie okoliczności i warunki przetwarzania danych osobowych są niezbędne kupującemu do zagwarantowania swoich praw i prawnie chronionych interesów, w szczególności w zakresie
     (i) pouczenie o dobrowolności lub obowiązku podania żądanych danych osobowych; jeżeli sprzedawca pozyska dane osobowe kupującego na podstawie zgody kupującego, informuje on również o terminie ważności zgody, a obowiązek podania danych osobowych przez kupującego wynika z prawnie wiążącego aktu bezpośrednio podlegającego wykonaniu Unii Europejskiej, umowę międzynarodową, na mocy której państwo Polskie jest związane, sprzedawca informuje kupującego o podstawie prawnej, która nakłada na niego ten obowiązek oraz informuje go o skutkach odmowy podania danych osobowych,
     ii) informacje o osobach trzecich, jeśli jest przewidywane lub oczywiste, że zostaną im przekazane dane osobowe,
     iii) grupa odbiorców, jeżeli jest oczekiwane lub jasne, że dane osobowe zostaną im udostępnione,
     iv) formę ujawnienia, jeżeli dane osobowe mają zostać ujawnione,
     v) państwa trzecie, jeżeli przewiduje się lub jest jasne, że dane osobowe będą przekazywane do tych krajów,
g) sprostowania nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania,
h) zniszczenia jego danych osobowych, jeżeli cel ich przetwarzania został osiągnięty; jeżeli przetwarzane są urzędowe dokumenty zawierające dane osobowe, może żądać ich zwrotu,
i) likwidacji jego danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, jeżeli doszło do naruszenia prawa lub innych obowiązujących przepisów Rzeczypospolitej Polskiej.


13. Na podstawie bezpłatnego pisemnego wniosku kupujący ma prawo wnieść sprzeciw w oczy sprzedawcy::
a) przetwarzanie jego danych osobowych, których oczekuje lub będą przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego bez jego zgody oraz żądania ich zniszczenia,
b) wykorzystanie danych osobowych, o których mowa w prawie o ochronie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego drogą pocztową; lub
c) podanie danych osobowych, do celów marketingu bezpośredniego


14. Na podstawie bezpłatnego pisemnego wniosku kupujący ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez sprzedawcę w przypadkach, podając uzasadnione powody lub przedstawiając dowody nieuprawnionej ingerencji w jego prawa i prawnie chronione interesy, które w konkretnym przypadku są lub mogą zostać naruszone w wyniku takiego przetwarzania danych osobowych; jeżeli nie uniemożliwiają tego względy prawne i zostanie udowodnione, że sprzeciw kupującego jest uzasadniony, sprzedawca jest zobowiązany do zablokowania i zniszczenia danych osobowych, wobec przetwarzania których kupujący wyraził sprzeciw, bez zbędnej zwłoki, gdy tylko pozwolą na to okoliczności.


15. Na pisemny wniosek lub osobiście, jeżeli sprawa nie może zostać odroczona, kupujący ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec sprzedawcy i nie poddawać się decyzji sprzedawcy, która miałaby skutki prawne lub istotny wpływ, jeżeli taka decyzja jest wydana wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania jego danych osobowych. Kupujący ma prawo zwrócić się do sprzedawcy o ponowne rozpatrzenie wydanej decyzji w sposób inny niż zautomatyzowany sposób przetwarzania, natomiast sprzedawca ma obowiązek zastosować się do żądania kupującego, tak aby decydującą rolę w rozpatrzeniu decyzji odgrywała uprawniona osoba; sprzedawca informuje kupującego o sposobie zbadania i wyniku ustalenia w terminie zgodnie z niniejszymi warunków handlowych. Kupującemu nie przysługuje to prawo tylko wtedy, gdy przewiduje to szczególne prawo, które przewiduje środki w celu ochrony uzasadnionych interesów kupującego, lub jeżeli w stosunkach przedumownych lub w czasie trwania stosunków umownych sprzedawca wydał decyzję o spełnieniu z umową podjął inne odpowiednie środki w celu ochrony uzasadnionych interesów kupującego.


16. Jeżeli kupujący skorzysta z przysługującego mu prawa na piśmie i z treści jego wniosku wynika, że ​​wykonuje przysługujące mu prawo, zgłoszenie uważa się za złożone zgodnie z ustawą; żądanie przesłane pocztą elektroniczną lub faksem musi zostać dostarczone przez kupującego na piśmie nie później niż w ciągu trzech dni od daty jego wysłania.


17. Jeżeli kupujący podejrzewa, że ​​jego dane osobowe są przetwarzane w sposób nieuzasadniony, może zgłosić to do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli kupujący nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, z jego praw może skorzystać przedstawiciel ustawowy.


18. Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia żądania kupującego zgodnie z niniejszym art. niniejszych warunków handlowych i warunków reklamacji, wzgl. przestrzegać wymagań kupującego według prawa i poinformować go na piśmie nie później niż 30 dni od otrzymania żądania lub prośby.


19. Ograniczenie praw kupującego zgodnie z ustawą, sprzedawca niezwłocznie zawiadamia na piśmie zainteresowaną osobę oraz Urząd o ochronie danych osobowych .


20. Sprzedawca informuje kupującego, że zgodnie z artykułem o ochronie danych osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych kupującego przyjmuje się, że dane osobowe kupującego zostaną przekazane i udostępnione następującym podmiotom trzecim, tj. krąg odbiorców: Firma: DPD jako firma kurierska która bedzie dostarczać towar do klienta

Ustalenia końcowe

Niniejsze warunki obowiązują w sposób wskazany na stronie internetowej www.brimo.pl w dniu wysłania zamówienia do kupującego, który bezwarunkowo je akceptuje, co jest również potwierdzone aktywnym kliknięciem w potwierdzenie zamówienia. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia warunków handlowych. Natomiast sformułowanie zamknięte podlega brzmieniu obowiązującemu w momencie realizacji zamówienia. Niniejsze warunki wchodzą w życie 1 marca 2017 r.

 

Załącznik nr. 1

Formularz na odstąpienie od umowy

(formularz ten wypełnij i wyślij tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Komu:

Hana Szabová., Lermontovova 911/381105 Bratislava,

zarejestrowana w Urzędzie Okręgowym w Nitrze Urzędu Rejonowego w Nitrze
Numer rejestru handlowego: 430-48519

REGON: 50195000,

email: brimo@brimo.pl , 

nr.tel.: 739566161

Oświadczam (*), że odstępuję (*) od umowy kupna tego towaru / od umowy o świadczenie tej usługi (*):  ..............

Data zamówienia / data odbioru (*) ..............

Imie i nazwisko klienta/klientów (*) ...............

Adres klienta/klientów (*) ..............

Podpis klienta/klientów (*) (tylko wtedy, gdy ten formularz jest składany w formie papierowej) ..........................

Data ..................

(*) Niepotrzebne skreślić.