Formularz reklamacji towaru

(W razie potrzeby reklamacji towaru proszę wypełnić i wysłać niniejszy formularz)

W przypadku uszkodzenia mechanicznego przesyłki szkodę należy zgłosić w ciągu 48 godz. od odebrania przez firmę transportową GEIS spisując protokół o szkodzie, który należy dołączyć do niniejszego formularza.

Niniejszym oznajmiam, że zgłaszam reklamację na towar zakupiony w firmie: Hana Szabová STANKY HAGO, Veľký Lapáš 846, 951 04 Veľký Ľapáš, słowacki REGON: 50195000, słowacki NIP: 1121316911, NIP UE: SK1121316911 (nazywanej dalej „Sprzedającym“).

Użytkownik ma prawo do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od doręczenia reklamowanego towaru.

Numer zamówienia lub faktury:
Data zamówienia (wystawienia) faktury:
Opis uszkodzenia towaru:

Dane Kupującego:
Imię:
Adres korespondencyjny:
Kontakt telefoniczny
(jedynie jeśli powyższe dane różnią się od danych w zamówieniu)

Data:
Przesłać e-mail na adres: brimo@brimo.pl z dokumentacją fotograficzną uszkodzonej części albo na adres: Hana Szabová STANKY HAGO, Veľký Lapáš 846, 95104 Veľký Lapáš, Republika Słowacka